a
 


 
Merdivenköy Polikliniği
Çocuk Polikliniği
Merkez Hastane
camlica Çamlıca Polikliniğisdf

sdf
sdf“ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Çocuk Acil Servisi ve Yeni Çocuk Poliklinikleri açıldı. ” 
Hastanemiz Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Çocuk Acil Servisi ve Yeni Çocuk Polikliniklerinin açılışı, Sayın İstanbul Valisi Hüsey in Avni MUTLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hamit OKUR, İs tanbul İl Sağlık Müdürü Sayın Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU ' nun da katılımları ve geniş bir davetli topluluğunun iştirakleri ile 09.01.2012 Pazartesi günü yapıldı. Basınında yoğun il gi gösterdiği açılıştan önce Konferans Salonunda yapılan toplantıda Hastanemiz Başhek imi Sayın Prof. Dr. Alirıza ODABAŞ yaptıkları konuşmada " Çocukların geleceğimiz olduğ unu ve yeni yapılan Acil Servis ve çocuk poliklinikleriyle tüm çocuklarımıza daha iyi, kaliteli bir hizmet verileceğini ifade etti.

Yine konuşmasında İstanbul'un en büyük Çocuk Acil serv is ini oluşturd uklarını, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin her geçen gün daha iler iye gitmesi için elinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti. İstanbul Medeniyet Üniver sitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hamit OKUR , İstanbul İl Sağlık Müdürü Sayın Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU ve Sayın İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU yaptıkları konuşmalarla duy dukları mutluluğu ifade ettiler.